Rechtsgebieden

Verschillende gebieden in het recht
In Nederland bestaat het recht uit een aantal rechtsgebieden. Een van de bekendste indelingen is de splitsing tussen civiel recht, strafrecht en bestuursrecht.

Wat is een rechtsgebied
Eigenlijk is het niet letterlijk een gebied waar recht gesproken wordt, maar meer een verdeling van de soort zaken binnen de rechtspraak. Civiel recht wordt ook wel privaatrecht genoemd of burgerlijk recht. Het gaat dan bijvoorbeeld om onenigheid tussen personen (burgers) onderling. Of een bedrijf heeft een conflict met een ander bedrijf. Een bedrijf in conflict met een persoon kan natuurlijk ook. Bij strafrecht gaat het om de vraag of er een strafbaar feit is gepleegd. En bij bestuursrecht is de overheid als partij betrokken.

Wat gebeurt er binnen een rechtsgebied
Wat het conflict ook is, als er geen oplossing gevonden wordt, kan aan de rechter om een uitspraak gevraagd worden. Er wordt dan een procedure gestart. Het is afhankelijk van het soort zaak of de procedure snel verloopt of niet. Sommige zaken worden heel snel afgehandeld. De rechter neemt dan direct een beslissing, die wordt vastgelegd in een vonnis of een beschikking.
In het strafrecht bepaalt de strafrechter of er inderdaad een strafbaar feit is gepleegd. En zo ja, welke straf daar dan bij hoort.
Bestuursrecht gaat over beslissingen van de overheid. Een uitkering die niet is toegekend bijvoorbeeld. Daar kan bezwaar tegen ingediend worden. Maar als dat bezwaar wordt afgewezen, bestaat de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de bestuursrechter.

Wie werken er in een rechtsgebied
Per rechtsgebied zijn verschillende rechters actief. Dat is ook wel logisch, want een strafrechter heeft niet dezelfde rechts- en wetskennis als een bestuursrechter.
Rechters die een straf op kunnen leggen zijn, de politierechter, de kantonrechter of de kinderrechter. De kantonrechter is ook degene die zaken behandelt binnen het civiel (of burgerlijk) recht tot een bedrag van € 25.000 en over specifieke onderwerpen. Voor een procedure bij de kantonrechter is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Het ligt aan de soort zaak of het toch slim is om dat te doen.